TŘÍDNÍ SCHŮZKY A VOLBA ČLENA ŠKOLSKÉ RADY Z ŘAD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Dne 20.4.2023 se uskuteční třídní schůzky formou individuálních konzultací ve třídách s třídní učitelkou, a to v době od 13.30 do 16.30. Současně proběhne volba člena školské rady z řad zákonných zástupců prostřednictvím hlasovacích lístků, jež se budou vhazovat do připravené schránky v přízemí školy.

Podrobnosti v dokumentu Vyhlášení voleb do školské rady. Vyhlaseni-volby-clena-za-zakonne-zastupce.pdf (staženo 1×)