DUHOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

CELOROČNÍ PROGRAM –ČESKÝ ROK – NÁVRAT K NAŠIM TRADICÍM

ZÁŘÍ

 • 1.9. slavnostní zahájení školního roku v 8.00 hod. (1 vyučovací hodina do 8.45 hod.) – poté žáci odcházejí domů, školní jídelna a školní družina tento den nejsou v provozu. Žáci potřebují pouze přezůvky, které si po skončení vyučování ponechají ve škole v šatně. Žáci tento den obdrží přihlášky do školní družiny, jídelny a zájmových kroužků.
 • 1.9. žáci 1.ročníku budou mít po krátkém slavnostním zahájení motivační ukázkové vyučování pro rodiče. Po jeho skončení půjdou na procházku po škole, pro rodiče proběhne krátká informační schůzka s třídní učitelkou.
 • 2.9. třídnické hodiny, rozdávání sešitů a učebnic – 1.-3.ročník do 11.40 (4 vyučovací hodiny), 4.-5.ročník do 12.35 (5 vyučovacích hodin)
 • 2.9. zahájení činnosti školní družiny na základě vyplněných přihlášek, ranní družina je od 6.00 do 7.30 i pro žáky nepřihlášené.
 • 2.9. zahájení vydávání obědů ve školní jídelně – přihlášení je nutné učinit během prázdnin ve Školní jídelně v Dlouhé Loučce.
 • 4.9. – neděle – možnost přinést do školy zavazadla na školu v přírodě a se zdravotnicí a ředitelkou školy probrat zdravotní stav a případná omezení 17.00-19.00 hod.
 • 5.-9.9. ŠKOLA V PŘÍRODĚ – hotel Neptun Malá Morávka. Platbu je nutné provést nejpozději do 2.9.2022 – osobně ředitelce školy (nebo třídní učitelce) nebo platbou na účet.
 • Od pondělí 12.9. bude probíhat výuka dle rozvrhu.
 • Od 19.9. zahájení činnosti zájmových kroužků.
 • Svatý Václav a přivítání podzimu.
 • 28.9. STÁTNÍ SVÁTEK.
 • 30.9. Oslavy lesa na Floře – přírodovědně-ekologický program pro žáky 2.-3.ročníku.
 • Logická olympiáda (ukončení registrace 30.9.), řešení úkolů od 1.10.
 • Během měsíce září zahájení dodávek ovocných a mléčných svačinek – projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol.
 • Sběr víček od pet lahví – zapojení do soutěže NAKRMTE NPLASTOŽROUTA (po celý školní rok) – pouze víčka od pet lahví a pokud možno barevně roztříděná.
 •  

ŘÍJEN

 • Zapojení žáků do soutěže Logická olympiáda (na základě registrace).
 • 6.11. školní projekce filmu Zátopek – motivace nejen pro sportovní aktivity dětí…
 • 24.10. – vzdělávací a výchovný program pro žáky 2.-3.ročníku v P-centru Olomouc – Kamarádi.
 • 25.10. – vzdělávací a výchovný program pro žáky 4.-5.ročníku v P-centru Olomouc – Kamarádi.
 • 26.-28.10. podzimní prázdniny (28.10. státní svátek).
 • 31.10.-4.11. Sběr starého papíru.
 • V průběhu měsíců říjen a listopad 2022 – ČŠI – praktické hodnocení stavu tělesné zdatnosti žáků na úrovni 3. ročníku základní školy – prostřednictvím sady motorických testů v průběhu dvou vyučovacích hodin tělesné výchovy.

LISTOPAD

 • Dušičky a Svatý Martin.
 • 31.10.-4.11. Sběr starého papíru.
 • 10.11. Třídní schůzky formou individuálních konzultací: 14.00-16.00 (nebo dle potřeby).
 • 16.11. Ekologicko-chovatelský program Od záchranných programů k chovatelství (ptáci) – vybíráme 70 Kč.
 • 16.11. čtvrtletní klasifikační porada.
 • 17.11. státní svátek.
 • 18.11. Vůně adventu – celoškolní projektový den – činnostní učení nejen ve výtvarných dílnách. Zahájení aktivit školního Adventu.
 • 26.11. Vánoční výstava aneb Ať žije Ježíšek (vánoční jarmark) – akce spolupořádaná s Mateřskou školou Paseka a občanským Sdružením rodičů a přátel školy při ZŠ Paseka, Obcí Paseka (více v Duhových zprávičkách).

PROSINEC

 • Spolupráce s DS Komárov – 1.12. návštěva dětí – kulturní vystoupení.
 • 5.12. Mikulášská návštěva ve třídách.
 • 5.12. Den otevřených dveří na Gymnáziu v Uničově – účast vybraných žáků 4.-5.ročníku v recitační soutěži.
 • 14.12. tradiční vánoční nadílka ve školní družině.
 • 21.12. tradiční vánoční koncert žáků školy – sál KD, občerstvení a po skončení ohňostroj.
 • 22.12. vánoční kino (Dlouhá Loučka) + vánoční besídky ve třídách (konec vyučování po 4.vyučovací hodině – 11.40).
 • 23.12.2022-2.1.2023 vánoční prázdniny.
 • VŠEM DĚTEM A JEJICH RODINÁM PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE…

LEDEN

 • 3.1.2023 první vyučovací den v novém kalendářním roce.
 • Tři králové.
 • 26.1. pololetní klasifikační porada.
 • Povinná výuka dopravní výchovy pro 4.ročník – DDM Šternberk.
 • 31.1. vydávání výpisu z vysvědčení za 1.pololetí školního roku – poslední vyučovací hodinu (která je vedena třídní učitelkou), ROZVRH HODIN BEZE ZMĚN, STEJNĚ TAK PROVOZ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY.

ÚNOR

 • 1.2. začátek 2.pololetí.
 • 3.2. pololetní prázdniny.
 • Projekt OVOCE A MLÉKO DO ŠKOL – ochutnávkové bedýnky se sýry – aktivity po třídách.
 • 25.2. účast vybraných žáků školy v okresním kole matematické olympiády – ZŠ Stupkova Olomouc.
 • 27.2.-5.3. jarní prázdniny.
 • Masopust.

BŘEZEN

 • Březen – měsíc knihy.
 • 6.3. Školní kolo recitační soutěže.
 • 13.3. Okresní kolo recitační soutěže (výherci školního kola).
 • 17.3. Matematický klokan (kategorie Cvrček a Klokánek).
 • 20.3. Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků.
 • 24.3. Vynášení Morany a vítání jara.
 • 24.3. Ukliďme si Česko – zapojení školy úklidem vybraných prostor obce.
 • 28.3. Den učitelů – Jan Amos Komenský – učitel národů.
 • 29.3. Velikonoční program na zámku Čechy pod Kosířem – vybíráme 150 Kč (vstup a podíl na jízdném; doplatek z fondu oSRPŠ).

DUBEN

 • Zahájení výuky podle nového upraveného rozvrhu (plavání ve 2.-3.ročníku).
 • Školní Velikonoce.
 • 1.4. velikonoční výstava (velikonoční jarmark) – akce spolupořádaná s občanským Sdružením rodičů a přátel školy při ZŠ Paseka, Obcí Paseka (více v Duhových zprávičkách).
 • 3.4. zápis do 1.ročníku. Už se na Vás, noví prvňáčkové, těšíme! (Více v Duhových zprávičkách.)
 • 6. – 10.4. velikonoční prázdniny.
 • 13.4. Praktická výuka na dopravním hřišti ve Šternberku – žáci 4.ročníku
 • 17.4. zahájení povinného plaveckého výcviku ve 2. a 3. ročníku – každé pondělí – odjezd od školy 7.55, návrat na poslední vyučovací hodiny.
 • 18.4. Čtvrtletní klasifikační porada.
 • 20.4. Třídní schůzky 13.30-16.30 – volba člena Rady školy z řad zákonných zástupců – hlasování v přízemí školy, následují třídní schůzky po třídách formou individuálních konzultací.
 • 21.4. Den Země.
 • Během měsíce proběhne ve 3. a 5. ročníku testování společnosti SCIO – srovnávací testy na konci vzdělávacího období (ČJ, M, Člověk a jeho svět, AJ).
 • Čarodějnice– netradiční čarodějnické vyučování po třídách – děti mohou přijít do školy v převleku, ale vyučování bude probíhat dle rozvrhu hodin.

KVĚTEN

 • 2.-5.5.  Sběr starého papíru – je možné sběr dle zájmu prodloužit do 9.5.
 • 3.5. oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů – DDH Šternberk (účast vybraných žáků ze 4. a 5. ročníku).
 • 11.5. Dopravní výchova na Dětském dopravním hřišti ve Šternberku – 1.-3.ročník- vybíráme 50 Kč – žáci potřebují cyklistické helmy
 • 17.5. Kino Uničov – anglická pohádkla The Little Red Riding Hood (Červená karkulka) – vybíráme 150 Kč, po návratu do školy se budeme fotit.
 • 17.5. Fotografování třídních kolektivů. Třídní fotka 30 Kč, fotka s kamarádem 30 Kč (každý), samostatná fotka (jednotlivec) – 3 ks/90 Kč.
 • První máj a letnice.
 • 31.5. Školní akademie od 16.00 v KD Paseka.

ČERVEN

 • 1.6. Den dětí.
 • 7.6. návštěva Městské knihovny Uničov – žáci 4.-5.ročníku – vybíráme 50 Kč.
 • 21.6. Školní výlet – hrad Bouzov a Historický areál – program. Vybíráme 350 Kč.
 • 22.6. náhradní plavání za státní svátky (2.-3.ročník).
 • 12.-16.6. Ukončení činnosti zájmových kroužků.
 • 22.6. Závěrečná klasifikační porada – docházka a klasifikace ukončeny ke dni 23.6.
 • Návštěva předškoláčků ve škole (motivační vyučování) a informační schůzka pro rodiče.
 • Slavnostní rozloučení s žáky 5.ročníku za přítomnosti vedení obce a dalších hostí.
 • 27.6. Školní atletický víceboj.
 • Letní slunovrat.
 • 30.6. slavnostní ukončení školního roku – vydání vysvědčení – provoz školy ukončen vydáním oběda.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhali během celého školního roku, spolupracovali s námi a podporovali nás 😊.

ČERVENEC A SRPEN

 • Hlavní prázdniny od soboty 1.července do neděle 3.září 2023.
 • Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.
student