DUHOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2023-2024

CELOROČNÍ PROGRAM –AŤ JE VŠEDNÍ ČI VÝZNAMNÝ DEN, PROŽIJEM HO S ÚSMĚVEM

ZÁŘÍ

 • 4.9. slavnostní zahájení školního roku v 8.00 hod. (1 vyučovací hodina do 8.45 hod.) – poté žáci odcházejí domů, školní jídelna a školní družina tento den nejsou v provozu. Žáci potřebují pouze přezůvky, které si po skončení vyučování ponechají ve škole v šatně. Žáci tento den obdrží přihlášky do školní družiny, jídelny a zájmových kroužků.
 • 4.9. žáci 1.ročníku budou mít po krátkém slavnostním zahájení motivační ukázkové vyučování pro rodiče. Po jeho skončení půjdou na procházku po škole, pro rodiče proběhne krátká informační schůzka s třídní učitelkou.
 • 5.9. třídnické hodiny, rozdávání sešitů a učebnic – 1.-3.ročník do 11.40 (4 vyučovací hodiny), 4.-5.ročník do 12.35 (5 vyučovacích hodin)
 • 5.9. zahájení činnosti školní družiny na základě vyplněných přihlášek, ranní družina je od 6.00 do 7.30 i pro žáky nepřihlášené.
 • 5.9. zahájení vydávání obědů ve školní jídelně – přihlášení je nutné učinit během prázdnin ve Školní jídelně v Dlouhé Loučce.
 • Od středy 6.9. bude probíhat výuka dle rozvrhu.
 • Od 11.9. zahájení činnosti zájmových kroužků.
 • 13.9. Den čokolády a Den pozitivního myšlení 🙂
 • 19.9. vlastivědná exkurze žáků 4. a 5. ročníku do Prahy.
 • 22.9. Den bez aut – aktivity ve třídách.
 • 28.9. STÁTNÍ SVÁTEK – Den české státnosti.
 • Logická olympiáda (ukončení registrace 30.9.), řešení úkolů od 1.10.
 • Během měsíce září zahájení dodávek ovocných a mléčných svačinek – projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol.
 • Sběr víček od pet lahví – po celý školní rok – pouze víčka od pet lahví.
 •  

ŘÍJEN

 • Zapojení žáků do soutěže Logická olympiáda (na základě registrace).
 • 1.10 Mezinárodní den seniorů – připomenutí ve třídách
 • 4.10. Mezinárodní den zvířat – připomenutí ve třídách
 • 5.10. Mezinárodní den úsměvu – užijeme si školní projektový den s úsměvem 🙂
 • 5.10. školní projektový den Den stromů (20.10.) – návštěva lesní školky v Břevenci a pobyt v lese.
 • 6.10. Oslavy lesa na Floře – přírodovědně-ekologický program pro žáky 2.-3.ročníku.
 • 25.10. třídní schůzky formou individuálních konzultací – 14.00-16.00 hod.
 • 26.-27.10. podzimní prázdniny.
 • 28.10. Den vzniku Československé republiky – státní svátek
 • 30.10. Dopravní výchova pro 4.ročník – teoretická část (ve škole).
 • 31.10. Bezpečný internet – workshop pro žáky 2.-5.ročníku.
 • 31.10. vystoupení členů kroužku Veselé pískání v Klokánku Dlouhá Loučka

LISTOPAD

 • 2.11. Památka zesnulých.
 • 7.11. Den objetí plyšového medvídka.
 • 13.11. Den nevidových – aktivity ve třídách.
 • 16.11. Čtvrtletní klasifikační porada.
 • 17.11. státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii.
 • 20.11. – začíná plavecký výcvik 2. a 3. ročníku – potrvá do 5.2.2024.
 • 21.11. Den pozdravů – aktivity ve třídách dle možností.
 • 25.11. Vánoční výstava aneb Ať žije Ježíšek (vánoční jarmark) – akce spolupořádaná s  občanským Sdružením rodičů a přátel školy při ZŠ Paseka, Obcí Paseka (více na fb).
 • 30.11. účast odborníka z praxe ve výuce – agronom Zemědělská, a.s., Paseka – téma Zemědělství žije – program pro žáky 4.-5.ročníku.

PROSINEC

 • 1.12. Vůně adventu – celoškolní projektový den – činnostní učení nejen ve výtvarných dílnách. Zahájení aktivit školního Adventu.
 • 2.12. Světový den počítačové gramotnosti
 • 4.12. Mikulášování – program pro děti jako dárek od Obce Paseka – KD.
 • 4.12. Svatá Barbora (návštěva Barborky ve třídách).
 • 5.12. Mikulášská návštěva ve třídách.
 • 4-.12. Den otevřených dveří na Gymnáziu v Uničově – účast vybraných žáků 4.-5.ročníku v recitační soutěži.
 • 8.12. Vánoce s Poutníky – hudební program v kině Metropol v Olomouci – vybíráme 150 Kč (vstup a podíl na dopravě).
 • 20.12. Tradiční vánoční nadílka ve školní družině.
 • 21.12. tradiční vánoční koncert žáků školy – 16.00 sál KD, občerstvení zajišťují Rebelové Paseka, v 17.00 ohňostroj.
 • 22.12. vánoční kino (Dlouhá Loučka) – vybíráme 50 Kč + vánoční besídky ve třídách (konec vyučování po 4.vyučovací hodině – 11.40). Konec provozu školy ve 13.00 hod.
 • 23.12.2023-2.1.2024 vánoční prázdniny.
 • VŠEM DĚTEM A JEJICH RODINÁM PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE…

LEDEN

 • 1.1. 2024 státní svátek Den obnovy samostatného českého státu
 • 3.1.2024 první vyučovací den v novém kalendářním roce.
 • 6.1. Tři králové  aktivity ve třídách.
 • 7.1.-13.2. MASOPUST
 • 16.1. Den památky Jana Palacha.
 • 24.1. Pololetní klasifikační porada.
 • 27.1. Mezinárodní den památky obětí holokaustu.
 • Docházka a klasifikace za 1.pololetí uzavřen ke dni 26.1.2024.
 • 31.1. vydávání výpisu z vysvědčení za 1.pololetí školního roku – poslední vyučovací hodinu (která je vedena třídní učitelkou), ROZVRH HODIN BEZE ZMĚN, STEJNĚ TAK PROVOZ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY.

ÚNOR

 • 1.2. začátek 2.pololetí.
 • 2.2. pololetní prázdniny.
 • 5.2. POSLEDNÍ LEKCE PLAVECKÉHO VÝCVIKU ve 2. a 3. ročníku
 • 7.2. divadelní představení Divadla Tramtárie Olomouc – kino Uničov – vybíráme 150 Kč, odjezd v 8.00, návrat na 3.vyučovací hodinu.
 • 14.2. Den zamilovaných.
 • 19.2. Výukový program pro všechny žáky školy Motýli (s ukázkami) – vybíráme 50 Kč.
 • 20.2. Den domácích mazlíčků.
 • 21.2. Den mateřského jazyka – aktivity v třídách a příprava recitační soutěže
 • 22.2. Školní kolo recitační soutěže.
 • 26.2. Tonda Obal na cestách – výukový program pro všechny žáky školy (zdarma).

BŘEZEN

 • Březen – měsíc knihy.
 • 8.3. Mezinárodní den žen.
 • 4.-10.3. jarní prázdniny.
 • 11.3. Den mozku.
 • 14.+15.3.Okresní kolo recitační soutěže (výherci školního kola).
 • 16.3. Velikonoční výstava a školní jarmark – akce spolupořádaná s občanským Sdružením rodičů a přátel školy při ZŠ Paseka, Obcí Paseka (více na fb).
 • 20.3. Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků – 15.00 ve škole – předání informací k zápisu.
 • 21.3. První jarní den, Mezinárodní den zdravého spánku a Světový den poezie (získáme ocenění v okresním kole;-)
 • 22.3. Matematický klokan (kategorie Cvrček a Klokánek).
 • 23.3. Den vody – aktivity ve třídách.
 • 27.3. Hody, hody doprovody – celoškolní projektový den VELIKONOCE – činnostní učení nejen ve výtvarných dílnách.
 • 28.3. Den učitelů – Jan Amos Komenský – učitel národů.
 • 28.3. velikonoční prázdniny (29.3.  Velký pátek).

DUBEN

 • 1.4. Mezinárodní den ptactva.
 • 2.4. Den dětské knihy.
 • 8.4. zápis do 1.ročníku. Už se na Vás, noví prvňáčkové, těšíme!
 • 8.-14.4. Sběr starého papíru.
 • 17.4. Účast vybraných žáků 4.ročníku na matematické soutěži ve Šternberku.
 • 17.4. Třídní schůzky 13.30-16.30 – po třídách formou individuálních konzultací.
 • 18.4. Čtvrtletní klasifikační porada.
 • 19.4. Beseda s rodilou mluvčí paní Lisou z USA – žáci 4. a 5. ročníku (v rámci rozvrhu hodin 4.-5.hodinu).
 • 22.4. Den Země.
 • 29.4. Den tance.
 • 29.4. Dopravní výchova na Dětském dopravním hřišti ve Šternberku – 4.ročník – vybíráme 50 Kč.
 • 30.4. ČARODĚJNICE – aktivity ve třídách.
 • Během měsíce proběhne ve 3. a 5. ročníku testování společnosti SCIO – srovnávací testy na konci vzdělávacího období (ČJ, M, Člověk a jeho svět, AJ).

KVĚTEN

 • 1.5. státní svátek Svátek práce a první máj.
 • 3.5. Den slunce.
 • 4.5. Den hasičů (sv.Florián) (naplánujeme návštěvu u hasičů v Uničově)
 • 7.5. divadelní představení anglického divadla John a Mary a návštěva stanice HZS v Uničově – vybíráme 180 Kč.
 • 8.5. Den vítězství– státní svátek.
 • 9.5. Fotografování třídních kolektivů. Třídní fotka 30 Kč, fotka s kamarádem 30 Kč (každý), samostatná fotka (jednotlivec) – 3 ks/90 Kč.
 • 12.5. Den matek (příprava školní akademie).
 • 14.5. Oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů – DDH Šternberk (účast vybraných žáků ze 4. a 5. ročníku).
 • 15.5. Den rodiny (příprava školní akademie).
 • 20.5. Den včel (naplánujeme návštěvu u včelaře).
 • 29.5. Školní akademie od 16.00 v KD Paseka.
 • 30.5. Vystoupení žáků školy pro seniory v Komárově (výběr ze školní akademie).

ČERVEN

 • 1.6. Den dětí 
 • 2.6. Den čistého ovzduší.
 • 8.6. Den oceánu.
 • 11.6, – přírodovědný program – Draví ptáci s ukázkami (školní hřiště) – vybíráme 60 Kč.
 • 13.6. Dopravní výchova na Dětském dopravním hřišti ve Šternberku pro 1.-3. a 5. ročník – pokud DDM Šternberk umožní vstup na hřiště – vybíráme 50 Kč – žáci potřebují cyklistické helmy.
 • 10.-14.6. Ukončení činnosti zájmových kroužků.
 • 16.6. Den otců (popřejeme v rámci školní akademie).
 • 17.6. Slavnostní rozloučení s žáky 5.ročníku za přítomnosti vedení obce a dalších hostí.
 • 18.6. Návštěva předškoláčků ve škole (motivační vyučování) a informační schůzka pro rodiče.
 • 22.6. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁBAVNÁ ÚNIKOVKA, odpoledne dětský den na hřišti.
 • 20.6. Závěrečná klasifikační porada – docházka a klasifikace ukončeny ke dni 21.6.
 • 26.6. Školní výlet – vybíráme 500 Kč. Hranická propas, jeskyně v Teplicích, hrad Helfštýn, Slavíčský tunel.
 • 24.6. Školní atletický víceboj.
 • 27.6. Den rybářství.
 • 28.6. slavnostní ukončení školního roku – vydání vysvědčení – provoz školy ukončen vydáním oběda.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhali během celého školního roku, spolupracovali s námi a podporovali nás 😊.

ČERVENEC A SRPEN

Úřední hodiny během prázdnin pro vyzvednutí vysvědčení žáka, jenž nebyl přítomen 28.6. ve škole, pro platbu za školu v přírodě a další administrativní úkony najdete v sekci DUHOVÉ ZPRÁVIČKY.

 • Hlavní prázdniny od soboty 29.června do neděle 1.září 2024.
 • Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.
student