DUHOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2023-2024

CELOROČNÍ PROGRAM –AŤ JE VŠEDNÍ ČI VÝZNAMNÝ DEN, PROŽIJEM HO S ÚSMĚVEM

ZÁŘÍ

 • 4.9. slavnostní zahájení školního roku v 8.00 hod. (1 vyučovací hodina do 8.45 hod.) – poté žáci odcházejí domů, školní jídelna a školní družina tento den nejsou v provozu. Žáci potřebují pouze přezůvky, které si po skončení vyučování ponechají ve škole v šatně. Žáci tento den obdrží přihlášky do školní družiny, jídelny a zájmových kroužků.
 • 1.9. žáci 1.ročníku budou mít po krátkém slavnostním zahájení motivační ukázkové vyučování pro rodiče. Po jeho skončení půjdou na procházku po škole, pro rodiče proběhne krátká informační schůzka s třídní učitelkou.
 • 5.9. třídnické hodiny, rozdávání sešitů a učebnic – 1.-3.ročník do 11.40 (4 vyučovací hodiny), 4.-5.ročník do 12.35 (5 vyučovacích hodin)
 • 5.9. zahájení činnosti školní družiny na základě vyplněných přihlášek, ranní družina je od 6.00 do 7.30 i pro žáky nepřihlášené.
 • 5.9. zahájení vydávání obědů ve školní jídelně – přihlášení je nutné učinit během prázdnin ve Školní jídelně v Dlouhé Loučce.
 • Od středy 6.9. bude probíhat výuka dle rozvrhu.
 • Od 11.9. zahájení činnosti zájmových kroužků.
 • 28.9. STÁTNÍ SVÁTEK.
 • Logická olympiáda (ukončení registrace 30.9.), řešení úkolů od 1.10.
 • Během měsíce září zahájení dodávek ovocných a mléčných svačinek – projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol.
 • Sběr víček od pet lahví – po celý školní rok – pouze víčka od pet lahví.
 •  

ŘÍJEN

 • Zapojení žáků do soutěže Logická olympiáda (na základě registrace).
 • 6.10. Oslavy lesa na Floře – přírodovědně-ekologický program pro žáky 2.-3.ročníku.
 • 26.-27.10. podzimní prázdniny.
 • Sběr starého papíru.

LISTOPAD

 • Třídní schůzky formou individuálních konzultací: 14.00-16.00 (nebo dle potřeby).
 • Čtvrtletní klasifikační porada.
 • 17.11. státní svátek.
 • 25.11. Vánoční výstava aneb Ať žije Ježíšek (vánoční jarmark) – akce spolupořádaná s Mateřskou školou Paseka a občanským Sdružením rodičů a přátel školy při ZŠ Paseka, Obcí Paseka (více v Duhových zprávičkách).

PROSINEC

 • 1.12. Vůně adventu – celoškolní projektový den – činnostní učení nejen ve výtvarných dílnách. Zahájení aktivit školního Adventu.
 • 5.12. Mikulášská návštěva ve třídách.
 • Den otevřených dveří na Gymnáziu v Uničově – účast vybraných žáků 4.-5.ročníku v recitační soutěži.
 • Tradiční vánoční nadílka ve školní družině.
 • 21.12. tradiční vánoční koncert žáků školy – sál KD, občerstvení.
 • 22.12. vánoční kino (Dlouhá Loučka) + vánoční besídky ve třídách (konec vyučování po 4.vyučovací hodině – 11.40).
 • 23.12.2023-2.1.2024 vánoční prázdniny.
 • VŠEM DĚTEM A JEJICH RODINÁM PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE…

LEDEN

 • 3.1.2024 první vyučovací den v novém kalendářním roce.
 • Pololetní klasifikační porada.
 • 31.1. vydávání výpisu z vysvědčení za 1.pololetí školního roku – poslední vyučovací hodinu (která je vedena třídní učitelkou), ROZVRH HODIN BEZE ZMĚN, STEJNĚ TAK PROVOZ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY.

ÚNOR

 • 1.2. začátek 2.pololetí.
 • 2.2. pololetní prázdniny.

BŘEZEN

 • Březen – měsíc knihy.
 • 4.-10.3. jarní prázdniny.
 • Školní kolo recitační soutěže.
 • Okresní kolo recitační soutěže (výherci školního kola).
 • 22.3. Matematický klokan (kategorie Cvrček a Klokánek).
 • Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků.
 • 23.3. Velikonoční výstava a školní jarmark – akce spolupořádaná s Mateřskou školou Paseka a občanským Sdružením rodičů a přátel školy při ZŠ Paseka, Obcí Paseka (více v Duhových zprávičkách).
 • 27.3. Hody, hody doprovody – celoškolní projektový den – činnostní učení nejen ve výtvarných dílnách.
 • 28.3. Den učitelů – Jan Amos Komenský – učitel národů.
 • 28.3. velikonoční prázdniny (29.3  Velký pátek).

DUBEN

 • 1.4. zápis do 1.ročníku. Už se na Vás, noví prvňáčkové, těšíme! (Více v Duhových zprávičkách.)
 • Čtvrtletní klasifikační porada.
 • Třídní schůzky 13.30-16.30 – po třídách formou individuálních konzultací.
 • 21.4. Den Země.
 • Během měsíce proběhne ve 3. a 5. ročníku testování společnosti SCIO – srovnávací testy na konci vzdělávacího období (ČJ, M, Člověk a jeho svět, AJ).
 • Sběr starého papíru.

KVĚTEN

 • Oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů – DDH Šternberk (účast vybraných žáků ze 4. a 5. ročníku).
 • Dopravní výchova na Dětském dopravním hřišti ve Šternberku – vybíráme 50 Kč – žáci potřebují cyklistické helmy.
 • Fotografování třídních kolektivů. Třídní fotka 30 Kč, fotka s kamarádem 30 Kč (každý), samostatná fotka (jednotlivec) – 3 ks/90 Kč.
 • 29.5. Školní akademie od 16.00 v KD Paseka.

ČERVEN

 • 1.6. Den dětí.
 • Školní výlet.
 • 10.-14.6. Ukončení činnosti zájmových kroužků.
 • Závěrečná klasifikační porada – docházka a klasifikace ukončeny ke dni 23.6.
 • Návštěva předškoláčků ve škole (motivační vyučování) a informační schůzka pro rodiče.
 • Slavnostní rozloučení s žáky 5.ročníku za přítomnosti vedení obce a dalších hostí.
 • Školní atletický víceboj.
 • 28.6. slavnostní ukončení školního roku – vydání vysvědčení – provoz školy ukončen vydáním oběda.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhali během celého školního roku, spolupracovali s námi a podporovali nás 😊.

ČERVENEC A SRPEN

 • Hlavní prázdniny od soboty 29.června do neděle 1.září 2024.
 • Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.
student