Důležité dokumenty ke stažení

Řády a směrnice

Školní vzdělávací program

Výroční zprávy o činnosti školy

Školská rada

Předsedkyně – Mgr. Taťána Šlešková, místostarostka obce – kontakt: t.sleskova@obecpaseka.cz,  604 135 034.
Zástupce zákonných zástupců (rodičů) – Jana Ptáčníková – kontakt: ptacnikovaj@me.com, 728 066 434.
Zástupce pedagogických pracovníků – Jitka Adolfová – kontakt: adolfova.jitka@zspaseka.cz, 585 039 048, 725 829 063.

Každé další zasedání školské rady bude avizováno. Před zasedáním (a nejen před, kdykoliv) posílejte podněty, náměty, připomínky, nebo i pochvaly a přání. Vše bude projednáno.

Stravovací komise

Dne 1.9.2016 na podnět naší školy proběhlo první jednání stravovací komise při Školní jídelně ZŠ Dlouhá Loučka. Bylo dohodnuto, že stravovací komise se bude pravidelně scházet každý měsíc nebo dle potřeby a hodnotit, nejen kvalitu podávaného jídla, ale i skladbu jídelníčku dle zásad zdravého stravování.

Výsledek téměř dvouhodinové diskuse byl znatelný hned od prvního dne školního roku :-). Zdali tomu tak je i nadále, posuzují sami strávníci.

Celý zápis z prvního jednání je uložen v sekci Dokumenty, stejně tak i další následující.

Jídelníčky jsou pak dostupné na webových stránkách ZŠ Dlouhá Loučka.
www.skoladl.cz/jidelna

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ:

Rozpočet školy

GDPR

dokumenty

Výuka a procvičování on-line (odkazy)