Komunikační kanály pro tento školní rok

1) Telefonem – rychlá omluvenka nepřítomnosti žáka, běžné dotazy (jak jste byli zvyklí doposud) – 585 039 278, 725 829 062 (ředitelna), 585 039 041 (sborovna – telefon bude předán volané vyučující), 725 829 063, 585 039 048 (školní družina).

 

2) Mailem – přímo třídní učitelce – formát prijmeni.jmeno@zspaseka.cz , nebo na společný mail sborovna@zspaseka.cz – opět možnosti zaslání omluvenky, běžné dotazy. Z těchto mailů budete dostávat i souhrnné organizační informace pro třídu nebo celou školu (tak jak jste byli doposud zvyklí) – tyto maily jsou propojeny na Vaše osobní mailové schránky (většinou na oba rodiče, pokud jste nám tyto informace poskytli).

 

3) Elektronická žákovská knížka na Škola OnLine, ve které můžete sledovat, jaké známky Váš syn/dcera mají v jednotlivých předmětech (jsou tu všechny známky přehledně vypsané). Ale nemusíte, protože všechny známky jsou současně zapisovány do notýsků a žákovských knížek. Přihlašovací piny jste obdrželi na začátku docházky Vašeho dítěte do naší školy, pokud Vám přihlášení nefunguje, spojte se svou paní učitelkou třídní, zpřístupníme.

 

4) Microsoft Office a Teams – pouze v případě, že Vaše dítě onemocní, touto cestou obdržíte zadání učiva, nebo v případě, že bychom museli zahájit distanční výuku!

Nic neplatíte, nic si nemusíte registrovat ani stahovat do počítače nebo do mobilu, je to jako byste se přihlásili ke své mailové schránce. Každé dítě má už vytvořen svůj účet (ve tvaru příjmení.jméno@zspaseka.cz) a heslo (obdržíte prostřednictvím žákovských knížek nebo na třídních schůzkách). Tato aplikace je pro školy zdarma a pro jejich žáky rovněž. Výhodou pro Vás (i pro nás) je, že máte přes tento účet možnost používat Microsoft Word, Excel, PowerPoint a další… A také aplikaci Teams. Zde jsou vytvořeny naše virtuální třídy, ve kterých se v případě nutnosti budeme učit – budeme sem ukládat zadání učiva, různé testy, odkazy na videa nebo on-line procvičování, Vy odtud budete posílat nafocené a naskenované splněné úkoly, děti tu budou vyplňovat naše vytvořené testy a kvízy…  Také tu bude možnost videohovorů se třídou.  Aplikaci si nemusíte stahovat do počítače, můžete ji používat on-line, ale kdo má zájem, může si ji stáhnout do mobilu a používat ji i přes telefon.

MS Team neslouží jako nástroj sociálních sítí, ale jako podpora výuky, a to nejen výuky na dálku. Není určena k chatování mezi žáky (hraní her a podobně), k chatování s vyučujícími, k tomu jsou určeny jiné informační kanály – oficiální mail každého vyučujícího (viz Kontakty)!

Fungování Vám ukážeme na třídních schůzkách a budeme ji zkoušet i se všemi žáky v rámci výuky.

 

Pokud nemáte v případě absence Vašeho dítěte a po zaslání učiva možnost tisknout pracovní listy nebo Váš přístup k internetu je omezený, budeme vše řešit individuálně. Pracovní listy budou k vyzvednutí ve škole.