POZVÁNKA NA ŠKOLNÍ AKADEMII

Ve středu 29.května bychom Vás rádi pozvali na tradiční školní akademii, tentokrát s motivačním názvem našeho celoročního programu Ať je všední či významný den, prožijem ho s úsměvem“.

Kulturní dům od 16.00.

Těšíme se na Vás… Duhováčci.