Zahájení nového školního roku 2023-2024

Slavnostní zahájení školního roku 2023-2024 proběhne v pondělí 4.září v 8.00 hod. (1 vyučovací hodina do 8.45 hod.) – poté žáci odcházejí domů, školní jídelna a školní družina tento den nejsou v provozu. Žáci potřebují pouze přezůvky, které si po skončení vyučování ponechají ve škole v šatně. Všichni žáci tento den obdrží přihlášky do školní družiny, jídelny a zájmových kroužků.

Žáci 1.ročníku budou mít po krátkém slavnostním zahájení motivační ukázkové vyučování pro rodiče. Po jeho skončení půjdou na procházku po škole, pro rodiče proběhne krátká informační schůzka s třídní učitelkou.

V úterý 5.září budou mít všechny třídy třídnické hodiny, rozdávání sešitů a učebnic – 1.-3.ročník do 11.40 (4 vyučovací hodiny), 4.-5.ročník do 12.35 (5 vyučovacích hodin).

V úterý 5.září zahájí činnosti školní družina, ranní družina je po celý školní rok od 6.00 do 7.30 i pro žáky nepřihlášené, odpolední družina je  pro žáky přihlášené na základě vyplněných přihlášek. Pokud nebude mít žák vyplněnou přihlášku, nemůže v družině zůstat. Do školní družiny jsou přednostně přijímány děti 1.-3.ročníku, děti zaměstnaných rodičů, dětí dojíždějících (čekajících na autobus nebo na příjezd rodičů). Ostatní děti budou přijímány až podle naplněnosti kapacity oddělení. Pokud děti navštěvují školní zájmový kroužek, jsou v daný den současně přihlášeny do družiny (je nutno vyplnit na 2.straně přihlášky dle rozvrhu zájmových kroužků – rozvrh zveřejníme 30.8.2023 na našich webových stránkách).

5.9. zahájení vydávání obědů ve školní jídelně – přihlášení je nutné učinit během prázdnin ve Školní jídelně v Dlouhé Loučce.

Další pro Vás potřebné informace Vám můžeme poskytnout osobně nebo telefonicky (725 829 062) od pondělí 28.8. do čtvrtka 31.8. ve škole v době od 8.00 do 15.00 hod. (vždy si však schůzku dohodněte telefonicky předem) nebo písemně na mailu školy: zs.paseka@zspaseka.cz .

Rozvrhy výuky i zájmových kroužků pro nový školní rok budou průběžně zveřejňovány v Dokumentech. Vzhledem k organizačním záležitostem může v průběhu měsíce září dojít k úpravám (změnám).


Výuka podle rozvrhu začne od středy 6. září.


Činnost zájmových kroužků a klubů (na základě přihlášek a naplněnosti) začne od pondělí1 11. září, k tomuto datu (nejpozději) bude vydáno rozhodnutí o přijetí do školní družiny (také na základě přihlášek a naplněnosti).

 

Rozvrh-hodin-2023-2024.jpg Rozvrh zájmových kroužků 2023-2024